Visitor Count

.

नेपाली फण्ट डाउनलोड गर्नुहोस्


फण्टहरु डाउनलोड गरिसकेपछि प्रयोगका लागि फण्टलाई Install गर्नुहोला अथवा Copy गरेर कन्ट्रोल प्यानलभित्रको Fonts भित्र Paste गरिदिनुहोला । त्यसपछि तपाईले वर्ड प्रोसेसिङ सबै एप्लिकेशनहरुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।